Totalentreprenad på villagrunder

Vår byggavdelning åtar sig oftast totalentreprenad för villagrunden, både torpargrunder och gjutning av villagrunder.

Vi gör även arbeten på befintliga tomter och grunder.

Inför ett nybygge förbereder vi tomten inför bygget genom avverkning av träd, sprängning av sten och bergshällar, schaktar tomten samt gör en väg fram till tomten om det inte redan finns.

Vi erbjuder kompletta villagrunder gjutna i betong med isolering med cellplast, armering och kantelement. När bygget är klart kan vi hjälpa er färdigställa tomten med harpad jord (matjord).

Vi kan även erbjuda pålning av grunder.